10 to 35 kVA

                                      


www.a-d.com.vn > Sản phẩm > Điện - Tự động hóa > Thiết bị điện > Máy phát điện > FG Wilson > 10-35KVA
 
  
 
  
These diesel generator set models are compliant with EU Stage II Emission Legislation
Generator Set Name
 
kVA @ 50 Hz
 
kW @ 50 Hz
 
kVA @ 60 Hz
 
kW @ 60 Hz
 
» • P10P2S / P11E2S 10.0 / 11.0 10.0 / 11.0
 
12.0 / 13.0
 
12.0 / 13.0
 
» • P12.5P2 / P13.5E2 12.5 / 13.8 10.0 / 11.0
 
15.0 / 16.2
 
12.0 / 13.0
 
» • P13P2S / P14E2S 13.0 / 14.0 13.0 / 14.0
 
15.5 / 17.0
 
15.5 / 17.0
 
» • P15P2S / P16.5E2S 15.0 / 16.5 15.0 / 16.5
 
18.0 / 20.0
 
18.0 / 20.0
 
» • P16.5P2 / P18E2 16.5 / 18.0 13.2 / 14.4
 
19.4 / 21.3
 
15.5 / 17.0
 
» • PH17.5E2S 17.5 17.5
 
-
 
-
 
» • P20P2 / P22E2 20.0 / 22.0 16.0 / 17.6
 
22.5 / 25.0
 
18.0 / 20.0
 
» • PH22E2 22.0 17.6
 
-
 
-
 
» • PH24E2S 24.0 24.0
 
-
 
-
 
» • PH28E2S 28.0 28.0
 
-
 
-
 
» • PH30E2 30.0 24.0
 
-
 
-
 
» • PH35E2 35.0 28.0
 
-
 
-
 

Search/T́m kiếm sản phẩm:
Copyright © 2006 Anh Duong Co. Ltd      Last modified: 15/01/2015

Tel: 84-4-33546799 / Hotline: 0906015449; Fax: 84-4-33540856 Email: sales@a-d.com.vn; GPS location  Skype: lehiep1 

Products: FAG   TIMKEN  NSK SKF IKO THK  NTN  Nachi   Koyo  Car's bearing  Bearing's stock  ADB

Web:   http://a-d.com.vn/ http://fag.biz.vn http://nsk.com.vn   http://ntn.vn/ http://timken.com.vn/ relax donate